قیمت آنلاین فلزات گرانبها، طلا، نقره، مس و نفت
تهیه شده توسط : گروه بازرگانی ثقفی
عنوان
ماه
آخرین قیمت
قیمت قبلی
بالاترین
کمترین
تغییرات بر پایه دلار
تغییرات بر پایه درصد
زمان
Feb 19
1,294.75
1,287.90
1,293.75
1,287.90
+4.15
+0.32%
03:54:30 | فلزات
Mar 19
15.155
15.635
15.688
15.588
-0.013
-0.08%
03:53:02 | فلزات
1,890.50
1,846.00
1,848.00
1,842.00
-2.00
-0.11%
03:54:07 | فلزات
6,572.00
5,944.25
6,575.75
6,300.25
-63.25
-1.06%
03:54:31 | فلزات
13,160.00
11,442.50
11,512.50
11,337.50
-102.50
-0.89%
03:54:38 | فلزات
21,800.00
20,212.50
20,372.50
20,210.00
+27.50
+0.14%
03:46:21 | فلزات
2,839.00
2,535.00
2,538.00
2,521.00
-36.00
-1.41%
03:54:31 | فلزات